pl
NL
EN
alt

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I PLIKACH COOKIE REDSTAR SALES BV

1. WPROWADZENIE

REDSTAR Sales BV (dalej: „RedStar”) przetwarza dane osobowe na co dzień. RedStar szanuje prywatność osób, których dane osobowe gromadzi i zapewnia, że informacje te są traktowane jako poufne. RedStar jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w sposób wskazany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i plików cookie i działa w charakterze administratora danych. W niniejszym Oświadczeniu o prywatności i plikach cookie wyjaśniamy, jakie dane osobowe będą przetwarzane oraz jakie są cele i podstawy prawne tego przetwarzania.

Dane kontaktowe

REDSTAR Sales BV
Poortcamp 10
2678 PT De Lier
Holandia
+31 (0)174 531 000
communicatie@redstar.nl
Numer Holenderskiej Izby Handlowej: 56868618

RedStar posiada punkt pierwszego kontaktu w sprawach związanych z prywatnością. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie, możesz skontaktować się z działem kapitału ludzkiego RedStar, HC@redstar.nl.

2. DANE OSOBOWE ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Wykonanie umowy

Gromadzimy dane osobowe w celu realizacji umów z naszymi klientami i dostawcami. W tym celu zbieramy dane dotyczące imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail i szczegółów płatności naszych klientów i/lub dostawców oraz naszych kontaktów z tymi klientami i/lub dostawcami. Jeśli jest to konieczne do wykonania umowy, przekazujemy te dane osobowe także osobom trzecim.

(Bezpośredni) marketing

Abyśmy mogli dostarczać ci interesujące informacje i reklamy, zbieramy również interesujące z komercyjnego punktu widzenia informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są zbierane za pomocą plików cookie. Informacje te mogą być również gromadzone za pośrednictwem stron internetowych naszych partnerów i platform społecznościowych, w zależności od ustawień, jakie wprowadzisz na tych stronach.

Media społecznościowe

RedStar można znaleźć w różnych mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn i Instagram. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z funkcji na tych stronach i/lub w aplikacjach. Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji na takiej stronie, możemy uzyskać Twoje dane osobowe za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, o których mowa.

Ponadto na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski promujące strony naszych kont w mediach społecznościowych. Przyciski te działają za pomocą kodu z platformy mediów społecznościowych. Gdy tylko klikniesz na przycisk, kod ten umieszcza pliki cookie, dzięki czemu platforma społecznościowa może otrzymać Twoje dane osobowe, takie jak Twój adres IP. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat informacji zbieranych przez platformy mediów społecznościowych, odsyłamy do oświadczeń o prywatności danych mediów społecznościowych.

Monitoring CCTV

RedStar używa monitoringu CCTV do ochrony swojej własności. Za pomocą nagrań z kamer przemysłowych RedStar zbiera informacje dotyczące działań osób i specjalnych kategorii danych osobowych. Obrazy z kamer przemysłowych będą przechowywane przez maksymalnie cztery tygodnie.

Procedura składania wniosków

RedStar gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o pracę w RedStar i spółkach stowarzyszonych. Zbieramy na przykład: imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, dane kontaktowe, listy motywacyjne i CV. Dane te są istotne dla zakończenia procedury aplikacyjnej i zostaną usunięte nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu procedury aplikacyjnej. Jeśli wyrazisz na to zgodę, RedStar może przechowywać Twoje dane osobowe w swoich rejestrach przez dłuższy czas, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w przyszłości. W takim przypadku nie będziemy przechowywać Twoich danych kontaktowych dłużej niż rok.

Pracownicy

RedStar przetwarza również dane osobowe swoich pracowników. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych jest realizacja umowy o pracę z pracownikiem oraz zobowiązania prawne. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych pracowników, odsyłamy do informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych udostępnianych wewnętrznie przez RedStar.

Formularz kontaktowy

Możesz się z nami skontaktować za pomocą cyfrowego formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub communicatie@redstar.nl. Abyśmy mogli prawidłowo odpowiedzieć, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wiadomość, którą do nas kierujesz.

3. ODBIORCY DANYCH

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim spoza RedStar, z wyjątkiem jednej lub kilku z poniższych sytuacji:

 • wykonanie umowy: przekażemy Twoje dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych;
 • za Twoją zgodą: jeśli wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim, możemy to zrobić. Twoja zgoda jest ważna tylko wtedy, gdy jest jasne, na co się zgodziłeś i jakie są tego konsekwencje;
 • przetwarzanie zewnętrzne: możemy przekazywać twoje dane osobowe osobom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami i polityką prywatności oraz odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa;
 • ze względów prawnych: jeśli naszym zdaniem jesteśmy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych osobom trzecim na podstawie przepisów prawa, postępowania sądowego lub żądań organów rządowych, możemy to zrobić;
 • obowiązki prawne: jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych z powodu obowiązku prawnego, możemy przekazać Twoje dane osobowe stronie wskazanej przez prawo.

RedStar zawiera umowy z osobami trzecimi będącymi odbiorcami Twoich danych osobowych, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne i będą odpowiednio chronione.

4. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, chyba że obowiązek ustawowy wymaga, byśmy przechowywali je przez dłuższy czas. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE

RedStar może przekazywać Twoje dane osobowe osobom trzecim na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i poza nim. Kraje należące do EOG mają podobny poziom ochrony jak Holandia. RedStar będzie przekazywać Twoje dane osobowe stronom w krajach należących do EOG tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania umowy lub spełnienia obowiązku prawnego.

RedStar nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do krajów spoza EOG, z wyjątkiem sytuacji, gdy dany kraj utrzymuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takim przypadku RedStar stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. COOKIES

Aby zapewnić Ci sprawnie działającą stronę internetową, RedStar używa kilku technik, za pomocą których przetwarza dane osobowe, takich jak pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie. Pliki cookie mają na celu zbieranie informacji o kimś, o stronie internetowej lub statystyk. Informacje generowane przez ciasteczka o korzystaniu ze strony internetowej mogą być przekazywane do zabezpieczonych usług naszej strony internetowej lub stron trzecich.

Rodzaje ciasteczek

RedStar używa różnych rodzajów ciasteczek. Poniżej wyjaśnimy, jakie pliki cookie są umieszczane na stronie:

 • funkcjonalne pliki cookie: funkcjonalne pliki cookie zapewniają odpowiednie funkcjonowanie strony internetowej. Te pliki cookie nie przetwarzają żadnych innych danych osobowych poza tymi, które zostały przekazane przez osobę, której dane dotyczą. Dlatego zawsze umieszczamy funkcjonalne pliki cookie;
 • analityczne pliki cookie: analityczne pliki cookie zbierają informacje statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Zbierając te informacje, możemy ulepszać naszą stronę w imieniu odwiedzających ją osób. Korzystamy z Google Analytics. W związku z tym zbierane są następujące informacje:
  • (zanonimizowane) adresy IP;
  • cechy techniczne, takie jak przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą;
  • słowa wyszukiwania używane przez osobę, której dane dotyczą;
  • typ platformy używanej przez osobę, której dane dotyczą;
  • przez jaką stronę internetową zostałeś przekierowany na naszą stronę.
 • Śledzące pliki cookie: Śledzące pliki cookie zbierają informacje dotyczące twojego (cyfrowego) zachowania podczas surfowania na naszej stronie i poza nią. Dzięki temu możemy określić twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób możemy spersonalizować informacje na naszej stronie i ewentualne reklamy.

Zgoda na umieszczanie plików cookie

Nie potrzebujemy żadnej zgody na umieszczanie plików funkcjonalnych. Jeśli będziemy używać plików cookie służących do analizy i/lub śledzenia, poprosimy cię o zgodę przed ich faktycznym użyciem.

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej pojawi się powiadomienie. W tym powiadomieniu poinformujemy cię o używanych przez nas plikach cookie i poprosimy cię o zgodę na ich używanie. Jeśli nie chcesz, by nasza strona instalowała ciasteczka na twoim komputerze, możesz odmówić ich używania w powiadomieniu o ciasteczkach. Jeśli wyrazisz zgodę na umieszczanie (niektórych) plików cookie, dopilnujemy, by umieszczane były tylko te pliki, na które rzeczywiście wyraziłeś zgodę.

Możesz również odmówić przyjmowania plików cookie za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Jeśli chcesz wycofać zgodę na umieszczanie plików cookie w późniejszym czasie, możesz odpowiednio dostosować ustawienia swojej przeglądarki.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez RedStar lub w imieniu RedStar, takie jak prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych osobowych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej wyjaśnimy, jakie prawa Ci przysługują i jak możesz z nich korzystać.

Prawo do dostępu do danych osobowych

Zawsze masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię również o celu (celach), dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, o tym, jakim odbiorcom udostępniamy Twoje dane osobowe, o okresie przechowywania danych osobowych oraz o Twoich prawach wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz poprosić nas o poprawienie nieprawidłowych danych osobowych lub o uzupełnienie niekompletnych danych, które przetwarzamy. Jeśli poprawimy lub uzupełnimy Twoje dane osobowe, otrzymasz nowy przegląd danych osobowych, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Przegląd ten udostępnimy także odbiorcom zewnętrznym, którzy przetwarzają twoje dane osobowe w naszym imieniu.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z systemu lub systemów w jednej lub kilku z następujących sytuacji:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je przetwarzaliśmy;
 • wycofujesz swoją zgodę na (dalsze) przetwarzanie danych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
 • zgłaszasz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, podając powody, i nie ma istotnych powodów, byśmy nie zgodzili się z Twoim sprzeciwem;
 • przetworzyliśmy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • musimy usunąć twoje dane osobowe ze względu na obowiązek ustawowy;
 • zebraliśmy dane osobowe za pomocą telefonii komórkowej lub usług internetowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w jednej lub kilku z następujących sytuacji:

 • poinformowałeś nas, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne i chcesz ograniczenia ich przetwarzania na czas, jaki jest nam potrzebny do sprawdzenia dokładności lub niekompletności Twoich danych osobowych;
 • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ale musimy sprawdzić, czy istnieją istotne powody, dla których powinniśmy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jeśli otrzymamy Twoją prośbę o ograniczenie przetwarzania, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie lub z uwagi na ważne powody.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przekazałeś nam swoje dane osobowe w dobrze ustrukturyzowanym, zwyczajowym, cyfrowym formacie, masz prawo zażądać kopii tych danych osobowych. Jeśli chciałbyś, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe innemu podmiotowi w celu umożliwienia mu ich przetwarzania, również możesz złożyć taki wniosek.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy będziemy mieli ważne powody, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami.

Wycofanie zgody

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, zawsze masz prawo do wycofania tej zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, wycofanie to nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonane przed jej wycofaniem.

Wykonywanie swoich praw

Jeśli chciałbyś skorzystać z jednego lub więcej swoich praw wymienionych powyżej, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem strony communicatie@redstar.nl. RedStar odpowie na Twoje żądanie tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni od otrzymania Twojego żądania. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie odpowiedzieć Ci w ciągu czterech tygodni, poinformujemy Cię o opóźnieniu.

Aby upewnić się, że jesteś osobą, której dotyczy wniosek dotyczący danych osobowych, zidentyfikujemy Cię przed rozpatrzeniem Twojego wniosku. Identyfikacja ta odbędzie się w najmniej uciążliwy sposób, na przykład poprzez poproszenie Cię o skorzystanie z Twoich praw za pośrednictwem Twojego (osobistego) konta lub adresu e-mail. W przypadku, gdy nie będzie możliwości ustalenia Twojej tożsamości w sposób mniej uciążliwy, poprosimy Cię o dostarczenie kopii Twojego dowodu osobistego lub paszportu. W takim przypadku możesz zanonimizować swoje zdjęcie, strefę odczytu maszynowego, numer dokumentu oraz swój numer służby obywatelskiej.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

RedStar robi wszystko, co w jego mocy, by dostarczyć Ci prawidłowych informacji na swojej stronie internetowej. Jest jednak możliwe, że niektóre informacje na tej stronie są niekompletne lub nieprawidłowe. RedStar nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne na tej stronie, ani za ewentualne szkody (wtórne) wynikające z korzystania lub niedostępności tej strony lub hiperłączy zawartych na tej stronie, które odsyłają do stron osób trzecich.

9. REKLAMACJE

Jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz ją złożyć za pośrednictwem procedury składania skarg do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens). Urząd Ochrony Danych Osobowych jest upoważniony do zbadania i rozpatrzenia Twojej skargi.

10. PYTANIA

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, możesz je przesłać na adres communicatie@redstar.nl.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności i plikach cookie jest zgodne z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. RedStar zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności i plikach cookie. Najnowsza wersja oświadczenia o ochronie prywatności i plików cookie będzie publikowana na tej stronie.

Wersja, kwiecień 2022